Wednesday, 30 May 2012

A portrait of my mother


Dit is mijn mama van 4 verschillende foto's getekend. Ik denk echt dat ze het helemaal is. Haar heel karakter is te zien op deze tekening en mensen die haar kennen zullen waarschijnlijk hetzelfde zeggen.

This is my mother drawn from 4 diffrent pictures. I really feel this is her in every way. Her whole charachter is in this drawing. And people who know her will probalbly say the same thing. 


Four tips for Character Design.

Gewoon eens interessant om te zien.
Just something interesting to watch.

Tuesday, 29 May 2012

Evaluatie / Evaluation Euroville

Vandaag heb ik en nog een deel van de klas de evaluatie van mijn Euroville opdracht gekregen. Er zaten er met tranen bij. Het was in het algemeen dan ook geen goede evaluatie. De één na de ander ging horen wat er gezegd werd over hun opdracht. En ik begon met hun commentaar mijn lijstje op te stellen over dingen die ze tegen mij zouden zeggen. En ik zat er uiteindelijk niet ver naast.
Voordat ik aan heel de opsomming van mijn evaluatie ga beginnen wil ik wel even zeggen dat ik na al die jaren kunstonderwijs wel in iemand ben gegroeid die haar mond opendoet en haar werk verdedigt waar nodig en kan. Daarbij heb ik ook geleerd heel kritisch te zijn op mijn werk (als ik wil kan ik het hoor!) Al bij al, ik zal niet meer in tranen uitbarsten door een evaluatie (alleen nog als ik daarbij doodop ben en compleet gestrest) Maar dat was vandaag dus niet het geval. Ik was even vrolijk als het weer en wist waar ik stond met deze opdracht. Ikzelf vond dat ik enorm vooruit ben gegaan in mijn werkhouding en zin om te ontwerpen. Dit pas natuurlijk na mijn dipje. Ook heb ik nieuwe technieken leren kennen wat altijd mooi is meegenomen. En al bij al ben ik tevreden met het totaal in verhouding met de tijd die erin kon gestoken worden.

Het eerste dat ze natuurlijk aanhaalde was dat het te laat was ingediend. Hoe komt dit? Was dit... waarop ik meteen antwoordde. "Ja, en dat komt deels door time-manegment en deels door persoonlijke redenen waar ik niet verder op in wil gaan." Bij deze was dat hoofdstuk van de deadline al meteen afgesloten. Natuurlijk werd dat timemanagment nog verschillende keren aangehaald, maar daar kan ik ze alleen maar gelijk in geven. het is en blijft moeilijk een totaal onbekende, nooit eerder soort gedane opdracht in te schatten, goed in te delen in schema's, juiste werkwijze kiezen, geweldig werk af te leveren en dat allemaal binnen de deadline. Maar daarvoor ben ik ook nog een student. Om bij te leren. En dat was ook heel dat gevoel dat ik had tijdens de bespreking, dat ik nog aan het studeren was, met reden!
Het tweede dat meteen werd aangehaald en waar ik eerder een twijfelgeval bij had gezet als ze het gingen aanhalen was de kleurwerking. Blijkbaar was ik deze keer weer gefaald. En wel omdat het gras groen is! Het komt er op neer dat het groen te groen is voor in de vuile industriële revolutie. Kwestie van smaken? vraag ik me dan af. Maar ik sta er voor open om in de volgende opdracht mijn kleur nogmaals serieus onder de loep te nemen. Bij deze opdracht heb ik toch al eens fellere kleuren gebruikt dan dat ik normaal doe. (wat blijkbaar een te groen gras opleverde.)
Een volgende opmerking en ook een werkpunt dat mij in januari was meegegeven was dat ik straffer moest werken. Mijn figuurtjes waren nog te braaf. Te veel binnen de lijntjes bij wijze van spreken. Allemaal zo voorzichtig. Mooi in verhouding. Maar er kwam een verdoken compliment bij kijken. Namelijk er was in mijn werk goed te zien dat er onderzoek gedaan was naar die tijd, het had een documentaire kunnen zijn, maar dat was uiteindelijk de opdracht niet. Dus daar ging het even mis. Of zoals één van de leraren het zo mooi kon zeggen. Mijn frisse explosieve persoonlijkheid straalt nog niet in mijn tekeningen uit. En dat vind ik reden te meer om er dus aan te werken.
En dan waren er nog wat kleine dingetjes (die ik dan weer terug kan linken aan timemanagment en indeling van de opdracht) namelijk de belijning van mijn figuren tegenover de belijning van mijn gebouwen in de interface, dat die niet overeen komen. Dat mijn interface er nog teveel braaf gebricoleerd uitziet, namelijk rechte wegen terwijl er veel meer dynamiek en picturaal in kon zitten.
Een compliment dat ze me wel nog gaven was dat het idee en het logo op zich goed in elkaar staken. Toch vooral het idee om het zo krachtig te maken en de socialisten (weer naar die tijd) erin te betrekken. Dus dat zal dan ook wel op het idee van mijn mascotte hebben geslaan. Dat is zowat alles dat ik mij kan herinneren van bespreking van deze opdracht. Daarnaast zijn er zo nog een paar dingen gezegd. Dat ik (en in naam van de klas) we het moeilijk hebben gehad om na de KERSTvakantie terug met zin en energie in de opdrachten te kunnen springen. Dat er totaal geen adempauze is geweest voor ons en dat het moeilijk is om zo een lange tijd (dus vanaf het begin van het schooljaar tot het einde van het schooljaar) aan zo een hoog niveau en tempo te kunnen werken. Die boodschap is blijkbaar niet zo goed overgekomen bij de docenten want ze begonnen meteen weer over timemanagment. Maar dat staat daar nu echt even los van. Het gaat hier over mentale rust en even geen deadline boven je hoofd hebben hangen. Niet constant in je achterhoofd zitten ik moet voor school werken als je gezellig op cafe zit met je vrienden op een vrijdagavond. Maar zoals gezegd, die boodschap was niet zo goed overgekomen.
Al bij al, helemaal op het einde zeiden ze. Je hebt JUIST gedaan wat er van je verwacht was rekening houdend met het feit dat het te laat was ingeleverd. Wat met andere woorden dus wil zeggen dat ik op deze opdracht geslaagd ben met de hakken over de sloot.
En om deze evaluatie van de evaluatie af te sluiten nog iets leuk waar we met ons drie wel over moesten lachen. Namelijk een docent zei dat later in het beroepsveld... (ohjee dacht ik al) ... er ook deadlines waren, maar dat geld natuurlijk een mooiere drijfveer is. En daarop zei ik dan weer, ja, das waar. En dat merk ik nu ook al als ik zo losse opdrachten te pakken heb, dat dat mij veel beter af gaat dan schoolwerk. (maar dat heeft dan meer met de zin van het werken te maken) Dus! zei ik, als jullie me willen betalen voor mijn schoolwerk mag dat altijd!
Stel je voor :D het zou zalig zijn, ik zou eeuwig blijven studeren. En nu heel deze tekst vertalen naar Engels voor mijn buitenlandse lezers.
Today  some of my class and I had the evaluation of the Euroville assignemnt. Some off my classmates had some tears (mostly because off stressrelief in combination off the evaluation) One after one we got told what the evaluation of our work was. And when I heard what others had as comments on their works i started to make a list about things they would say to me. And later on i saw I wasn't that wrong in my selfevaluation. 
before i am going to tell the results I want to say that after all those years off artschool I became someone who will defend her work where I think it is right to do so. This means i can be very critical about my own work (but only if i really want and need to be) To make the sum, i won't be a person that cries over an evaluation anymore. I have done that in the past but won't anymore. (Only if it is in combination with a lot off stressrelief and exhaustion.) But that wasn't the case today. I was as happy as the weather, a sunny day and i knew how i did on this assingment. I think for myself I went a big step forward in my workattitude (only after my little blip) Also i tried out new techniques and that is always a nice thing to do. So i am, in the end, pretty pleased about the result in the scale that i could spend time on it. 

The first thing they said was that i turned in the assingnment to late and they asked me howcome. I immediatly said part because of bad timemanagment and part because of personal reasons. and that was that. Offcourse later on the timemanagment would come agian in the discussion, and they are right about that. But the deadline thing wasn't that important to discuss anymore. But the timemanagment, I still find it hard to know how much time and effort i can put in parts of an unkown assignment. But that is the reason i am still a student, to learn!
The second thing that they said was that my colours were not yet what they supposed to be. Apparently i was failed on this part again. And that because the gras was to green! How ironic. There were i used more dirty and low saturated colours in the first term of the year i now used some bright colours but it was in the industrial revolution and it had to be more gray and dirty. Is it in the end all a matter of taste? I ask myself. But i will keep on working on my colors. 
A next remark they told me (and also was a workingpoint in January) was that i still make my figures to clean and virtuous. I need to work with more funk. It is all to carefull. But! there was a hidden compliment in there because they also told me that you could clearly see i did my research for this assignment and it could be a documantairy, but! that wasn't the assignment at all. So that was a little wrong. And one of the teachers said, my bright and explosive way of being wasn't seen in my drawings. So that will be a big working point for me in the future. 
And than there were some little things (that are again related to timemanagment and organizing the assignment) for example the lines in my figures and my building, that they didn't fit each other in the interface (wide and thin because off scaling). That my interface was to straight and build opposite my pictural buildings and people. 
A compliment that they gave me was that my logo and the idea behind it was very good. The socialist party that was strongly seen in it. And that story was also in my mascot. 
And that is about all i can remember about the evaluation. 
Besides that there were some other topics to say. For example that i and my classmates didn't have the feeling that they had a moment for themselves since the Christmas vacation. And that it is really hard to work on such a high level and tempo for a whole year. But i don't think this message was well heard by the teachers because they started talking about timemanagment again and that is not what i meant. 
But hey! In the end the teachers said to me. You just made it. You just passed the critics for this assignment and what we had in mind for you. What actually means I did my job but i did it just good enough to pass. (again timemanagment)
and to close this evaluation about an evaluation something that was also said. The teacher was talking about professional life (and i was thinking, oh not that again) and that there are deadlines there to. But off course you have a nice reward in the end in the shape of payment. And i at once said, yeah, i know that feeling. If i have an assignment for real i can easily make the deadline and easily make the work with a lot of fun. (mostly because of the use of the assignment) So!! I said as a joke (and to keep the evaluation light) If you two want to pay me, that is fine by me!

Man! that was a lot of Dutch to translate!

We hebben een nieuwe opdracht op school gekregen. Het gaat allemaal over de Olympische spelen. We moeten een nieuwe mascotte maken voor dit jaar. Niet alleen dat, we moeten ook een logo maken voor hen. En dan nog eens een storyboard voor een reclamefilmpje (over hun verhaal) en dat storyboard moet geanimeerd worden. Dan moeten we nog een papertoy maken EN uiteindelijk nog een heel ontwerp voor een junkfood menu. (hamburgers) Zoveel werk en zo weinig tijd! Maar ik heb beslist me gewoon te amuseren en niet op te jagen. 

We have a new assignment in school. It is all about the Olympics. We have to create new mascottes for this years Olympics. Not only that, we also have to make a logo for them, an storyboard for an advertisment and we need to animated that storyboard. Then we also need to make a papertoy about them AND finally we need to make a design for the packaging for a junkfood menu. (So much work and so little time) But i desiced just to have fun. Dit zijn de eerste ontwerpen waar ik heel tevreden mee ben. Toch qua opbouw van figuur enzo. Ik vind ze net nog niet sportief genoeg om gelinkt te worden aan de Olympische spelen. Het idee achter de bloemen is trouwens het groen van de UK. Al hun parken en tuinen waar ze wel bekend voor zijn. Daarnaast zijn deze vier bloemen de symbolen van de 4 delen van Groot-Britannie.

These are the first designs. And i am pretty pleased with them. But only about the design of them but not for the Olympics, they are just not sporty enoguh yet. The idea behind the flowers is because of all of the gardens and parcs th UK have. And besides that, these 4 flowers are symbols for the 4 parts of the UK. 


Tuesday, 22 May 2012

The industrial revolution

Eindelijk!!! Eindelijk ben ik klaar met deze opdracht. Je kan hier beneden een screenshot zien van mijn spel. Ik ben zo blij dat het werk eindelijk gedaan is. Alle werk behalve het printen en opplakken op hardboard. Maar dat is voor morgen. Maar dat betekent ook dat dit de laatste post was over deze opdracht. Op naar de volgende!

Finally!!! Finally i finished this assignment. You can see below my finished screenshot of my game. I am so pleased the work is all done. Everything but printing and pasting the result on hardboard. But that is for tomorrow. And that means, this was the last post about this assignment. Up to the next one!


Follow my blog with Bloglovin

Make good art
(via Neil Gaiman commencement address explains the artist’s life - Boing Boing)

Sunday, 20 May 2012

The industrial revolution assingment


Vandaag heb ik twee andere onderdelen van mijn opdracht gedaan. Ik heb het logo van mijn spel gemaakt en de mascotte. De mascotte is trouwens een krantenjongen geworden. (een socialist) Ik ben zeer tevreden met de resultaten. Nu is alles wat ik nog moet doen een interface maken voor het spel.

Today i did two other parts of the assignment. Making the logo for my game and making my mascotte who i choose to be a paperboy. I am very pleased with the results. Now all i have to do is to make the interface of my game. Friday, 18 May 2012

Euroville, making the playingfield

Alweer even over deze opdracht. Vandaag ben ik gestart met het maken van mijn speelveld omdat we een screenshot van ons spel moeten afgeven als eindresultaat. (1 van de vele dingen die we moeten afgeven) En dit was echt leuk om te maken! Ik zal je laten zien hoe ik het deed. 

So again this assignment. Today i started to make the playing field because we have to give a screenshot of the game as a result. (one of the results) And This was so much fun to do. Let me show you how i did it!

Eerst nam ik al mijn mensjes, voertuigen en gebouwen. En ze stonden mooi naast elkaar in de 4 zichten die mogelijk zijn in het spel. Alles wat nu nog moest gebeuren was kopiëren en plakken. 
First i took all of my people, vehicles and buildings and took the 4 ways to place them on the playingfield.  Now all i needed to do was copying and pasting. 


Dan gewoon een paar lijntjes om het isometrisch perspectief er mooi in te houden.
Just a few lines to keep the isometric perpective straight.


And wat meer lijntjes en gebouwen. De gele lijnen zijn trouwens de plaatsen waar mijn wegen gaan komen. Het blauw uiteraard het water, de groene vlakken het landbouwgebied en de rode lijn is zelfs een treinspoor. Plots kwamen al die jaren dat ik sims, simscity, rollercoaster tycoon, enz... speelde heel goed van pas. Het was geweldig tof deze keer mijn eigen stad te bouwen met mijn eigen illustraties.
Some more lines and more buildings. Places i lay my roads down. some water and even a railroad. 
Suddenly all of those years playing simscity, sims, rollercoaster tycoon, etc... were paying off. And it was so much fun to build my very own city. 


En dan eindelijk na vele uren was dit mijn resultaat van mijn ministadje. Als je het opent in een nieuw tabblad kan je het op zijn grootst zien
And then finnaly after several hours this is the result of my minicity.  If you open it in a new tab you can see it in its biggest view. 


Isometric buildinggame in the industrial revolution

Een heel tijdje terug kregen we een nieuwe schoolopdracht. Maar een buildinggame in isometrisch perspectief over Europa in een bepaalde tijdsperiode. De mijne was de Industriele revolutie.
Eindelijk kan ik jullie mijn mensen, gebouwen en voertuigen laten zien die af zijn. Het heeft me vele en vele uren gekost om ze te ontwerpen, te tekenen en in te kleuren. Ik heb zovele uren achter mijn computer gezeten en nu zijn ze dan eindelijk klaar; Ik heb wel de deadline van deze opdracht gemist. En ik ben nog steeds niet klaar! Ik moet nog een screenshot maken van het spel, wat ook wil zeggen dat ik mijn interface moet ontwerpen. En er komt nog een mascotte en een logo. Dus, ik heb nog steeds veel werk te doen. Maar dit is toch al een eerste grote stap die is afgewerkt.
En ik heb nog een vraag voor jullie, wat vinden jullie van mijn kleuren? Dit was dan ook een werkpunt dat ik van de leraren kreeg in het eerste semester.
trouwens als je op de afbeeldingen klikt kan je ze groter zien.


A whole while back we got a new assignment in school. We had to make a citybuilding game in isometic perspective. It had to be about Europe in a certain timeperiod. My period was the industrial revolution.
Finally i can show you my finished buildings, people and vehikels. It took so so many hours to design, draw and colour them. Many and many hours i sat behind my computer. But now they are finished. I missed the deadline of this assignment. And am still nog finished. I still need to make a screenshot for this game. So i have to design an interface. Also a mascotte and a logo. So still a lot a work to do, but this is already the first big step that is finished.
And i have a question for you all, what do you think of my colourwork? Because that is a working point that the teachers gave me in the first semester. 
You can see the drawings bigger if you click on them.