Saturday, 5 November 2011

The collaboration with Liz Cohn second time

Zoals je hier kan zien heb ik al eerder een samenwerking met Liz gedaan, de details van het project kan je daar ook lezen. 
As you can read here i have done a collaboration with Liz before. You can read all of the details there.

Deze keer kreeg ik deze kaartjes in mijn brievenbus. Heel iets anders als de vorige
this time i have gotten these cards in my mailbox. It is really diffrent than before. 

En dit is wat ik er zelf van gemaakt heb. Ze zijn klaar om terug te sturen naar Liz.
And this is what i made of them. they are ready to be send back to Liz.


No comments:

Post a Comment