Tuesday, 29 May 2012

Evaluatie / Evaluation Euroville

Vandaag heb ik en nog een deel van de klas de evaluatie van mijn Euroville opdracht gekregen. Er zaten er met tranen bij. Het was in het algemeen dan ook geen goede evaluatie. De één na de ander ging horen wat er gezegd werd over hun opdracht. En ik begon met hun commentaar mijn lijstje op te stellen over dingen die ze tegen mij zouden zeggen. En ik zat er uiteindelijk niet ver naast.
Voordat ik aan heel de opsomming van mijn evaluatie ga beginnen wil ik wel even zeggen dat ik na al die jaren kunstonderwijs wel in iemand ben gegroeid die haar mond opendoet en haar werk verdedigt waar nodig en kan. Daarbij heb ik ook geleerd heel kritisch te zijn op mijn werk (als ik wil kan ik het hoor!) Al bij al, ik zal niet meer in tranen uitbarsten door een evaluatie (alleen nog als ik daarbij doodop ben en compleet gestrest) Maar dat was vandaag dus niet het geval. Ik was even vrolijk als het weer en wist waar ik stond met deze opdracht. Ikzelf vond dat ik enorm vooruit ben gegaan in mijn werkhouding en zin om te ontwerpen. Dit pas natuurlijk na mijn dipje. Ook heb ik nieuwe technieken leren kennen wat altijd mooi is meegenomen. En al bij al ben ik tevreden met het totaal in verhouding met de tijd die erin kon gestoken worden.

Het eerste dat ze natuurlijk aanhaalde was dat het te laat was ingediend. Hoe komt dit? Was dit... waarop ik meteen antwoordde. "Ja, en dat komt deels door time-manegment en deels door persoonlijke redenen waar ik niet verder op in wil gaan." Bij deze was dat hoofdstuk van de deadline al meteen afgesloten. Natuurlijk werd dat timemanagment nog verschillende keren aangehaald, maar daar kan ik ze alleen maar gelijk in geven. het is en blijft moeilijk een totaal onbekende, nooit eerder soort gedane opdracht in te schatten, goed in te delen in schema's, juiste werkwijze kiezen, geweldig werk af te leveren en dat allemaal binnen de deadline. Maar daarvoor ben ik ook nog een student. Om bij te leren. En dat was ook heel dat gevoel dat ik had tijdens de bespreking, dat ik nog aan het studeren was, met reden!
Het tweede dat meteen werd aangehaald en waar ik eerder een twijfelgeval bij had gezet als ze het gingen aanhalen was de kleurwerking. Blijkbaar was ik deze keer weer gefaald. En wel omdat het gras groen is! Het komt er op neer dat het groen te groen is voor in de vuile industriële revolutie. Kwestie van smaken? vraag ik me dan af. Maar ik sta er voor open om in de volgende opdracht mijn kleur nogmaals serieus onder de loep te nemen. Bij deze opdracht heb ik toch al eens fellere kleuren gebruikt dan dat ik normaal doe. (wat blijkbaar een te groen gras opleverde.)
Een volgende opmerking en ook een werkpunt dat mij in januari was meegegeven was dat ik straffer moest werken. Mijn figuurtjes waren nog te braaf. Te veel binnen de lijntjes bij wijze van spreken. Allemaal zo voorzichtig. Mooi in verhouding. Maar er kwam een verdoken compliment bij kijken. Namelijk er was in mijn werk goed te zien dat er onderzoek gedaan was naar die tijd, het had een documentaire kunnen zijn, maar dat was uiteindelijk de opdracht niet. Dus daar ging het even mis. Of zoals één van de leraren het zo mooi kon zeggen. Mijn frisse explosieve persoonlijkheid straalt nog niet in mijn tekeningen uit. En dat vind ik reden te meer om er dus aan te werken.
En dan waren er nog wat kleine dingetjes (die ik dan weer terug kan linken aan timemanagment en indeling van de opdracht) namelijk de belijning van mijn figuren tegenover de belijning van mijn gebouwen in de interface, dat die niet overeen komen. Dat mijn interface er nog teveel braaf gebricoleerd uitziet, namelijk rechte wegen terwijl er veel meer dynamiek en picturaal in kon zitten.
Een compliment dat ze me wel nog gaven was dat het idee en het logo op zich goed in elkaar staken. Toch vooral het idee om het zo krachtig te maken en de socialisten (weer naar die tijd) erin te betrekken. Dus dat zal dan ook wel op het idee van mijn mascotte hebben geslaan. Dat is zowat alles dat ik mij kan herinneren van bespreking van deze opdracht. Daarnaast zijn er zo nog een paar dingen gezegd. Dat ik (en in naam van de klas) we het moeilijk hebben gehad om na de KERSTvakantie terug met zin en energie in de opdrachten te kunnen springen. Dat er totaal geen adempauze is geweest voor ons en dat het moeilijk is om zo een lange tijd (dus vanaf het begin van het schooljaar tot het einde van het schooljaar) aan zo een hoog niveau en tempo te kunnen werken. Die boodschap is blijkbaar niet zo goed overgekomen bij de docenten want ze begonnen meteen weer over timemanagment. Maar dat staat daar nu echt even los van. Het gaat hier over mentale rust en even geen deadline boven je hoofd hebben hangen. Niet constant in je achterhoofd zitten ik moet voor school werken als je gezellig op cafe zit met je vrienden op een vrijdagavond. Maar zoals gezegd, die boodschap was niet zo goed overgekomen.
Al bij al, helemaal op het einde zeiden ze. Je hebt JUIST gedaan wat er van je verwacht was rekening houdend met het feit dat het te laat was ingeleverd. Wat met andere woorden dus wil zeggen dat ik op deze opdracht geslaagd ben met de hakken over de sloot.
En om deze evaluatie van de evaluatie af te sluiten nog iets leuk waar we met ons drie wel over moesten lachen. Namelijk een docent zei dat later in het beroepsveld... (ohjee dacht ik al) ... er ook deadlines waren, maar dat geld natuurlijk een mooiere drijfveer is. En daarop zei ik dan weer, ja, das waar. En dat merk ik nu ook al als ik zo losse opdrachten te pakken heb, dat dat mij veel beter af gaat dan schoolwerk. (maar dat heeft dan meer met de zin van het werken te maken) Dus! zei ik, als jullie me willen betalen voor mijn schoolwerk mag dat altijd!
Stel je voor :D het zou zalig zijn, ik zou eeuwig blijven studeren. En nu heel deze tekst vertalen naar Engels voor mijn buitenlandse lezers.
Today  some of my class and I had the evaluation of the Euroville assignemnt. Some off my classmates had some tears (mostly because off stressrelief in combination off the evaluation) One after one we got told what the evaluation of our work was. And when I heard what others had as comments on their works i started to make a list about things they would say to me. And later on i saw I wasn't that wrong in my selfevaluation. 
before i am going to tell the results I want to say that after all those years off artschool I became someone who will defend her work where I think it is right to do so. This means i can be very critical about my own work (but only if i really want and need to be) To make the sum, i won't be a person that cries over an evaluation anymore. I have done that in the past but won't anymore. (Only if it is in combination with a lot off stressrelief and exhaustion.) But that wasn't the case today. I was as happy as the weather, a sunny day and i knew how i did on this assingment. I think for myself I went a big step forward in my workattitude (only after my little blip) Also i tried out new techniques and that is always a nice thing to do. So i am, in the end, pretty pleased about the result in the scale that i could spend time on it. 

The first thing they said was that i turned in the assingnment to late and they asked me howcome. I immediatly said part because of bad timemanagment and part because of personal reasons. and that was that. Offcourse later on the timemanagment would come agian in the discussion, and they are right about that. But the deadline thing wasn't that important to discuss anymore. But the timemanagment, I still find it hard to know how much time and effort i can put in parts of an unkown assignment. But that is the reason i am still a student, to learn!
The second thing that they said was that my colours were not yet what they supposed to be. Apparently i was failed on this part again. And that because the gras was to green! How ironic. There were i used more dirty and low saturated colours in the first term of the year i now used some bright colours but it was in the industrial revolution and it had to be more gray and dirty. Is it in the end all a matter of taste? I ask myself. But i will keep on working on my colors. 
A next remark they told me (and also was a workingpoint in January) was that i still make my figures to clean and virtuous. I need to work with more funk. It is all to carefull. But! there was a hidden compliment in there because they also told me that you could clearly see i did my research for this assignment and it could be a documantairy, but! that wasn't the assignment at all. So that was a little wrong. And one of the teachers said, my bright and explosive way of being wasn't seen in my drawings. So that will be a big working point for me in the future. 
And than there were some little things (that are again related to timemanagment and organizing the assignment) for example the lines in my figures and my building, that they didn't fit each other in the interface (wide and thin because off scaling). That my interface was to straight and build opposite my pictural buildings and people. 
A compliment that they gave me was that my logo and the idea behind it was very good. The socialist party that was strongly seen in it. And that story was also in my mascot. 
And that is about all i can remember about the evaluation. 
Besides that there were some other topics to say. For example that i and my classmates didn't have the feeling that they had a moment for themselves since the Christmas vacation. And that it is really hard to work on such a high level and tempo for a whole year. But i don't think this message was well heard by the teachers because they started talking about timemanagment again and that is not what i meant. 
But hey! In the end the teachers said to me. You just made it. You just passed the critics for this assignment and what we had in mind for you. What actually means I did my job but i did it just good enough to pass. (again timemanagment)
and to close this evaluation about an evaluation something that was also said. The teacher was talking about professional life (and i was thinking, oh not that again) and that there are deadlines there to. But off course you have a nice reward in the end in the shape of payment. And i at once said, yeah, i know that feeling. If i have an assignment for real i can easily make the deadline and easily make the work with a lot of fun. (mostly because of the use of the assignment) So!! I said as a joke (and to keep the evaluation light) If you two want to pay me, that is fine by me!

Man! that was a lot of Dutch to translate!

No comments:

Post a Comment