Wednesday, 30 May 2012

A portrait of my mother


Dit is mijn mama van 4 verschillende foto's getekend. Ik denk echt dat ze het helemaal is. Haar heel karakter is te zien op deze tekening en mensen die haar kennen zullen waarschijnlijk hetzelfde zeggen.

This is my mother drawn from 4 diffrent pictures. I really feel this is her in every way. Her whole charachter is in this drawing. And people who know her will probalbly say the same thing. 


No comments:

Post a Comment