Thursday, 1 January 2015

Oude blogs

Voordat ik deze blog startte schreef ik alles op mijn persoonlijke blog. Deze heb ik nu afgeschermd voor het grote publiek. Op de blog stonden anders wel nog een groot deel stukken over mijn school en creatieve bezigheden. En om jullie dus nog een meer volledig beeld te geven van waar ik kom en wat er al allemaal voor dit is gekomen heb ik deze blogs ook op deze blog geplaatst. De berichten beginnen op 23 oktober 2008 en gaan tot 12 augustus 2011 waarna ik deze blog startte.

Hou in je achterhoofd dat deze berichten uit een zeer persoonlijk standpunt geschreven zijn en de context van privé wat verloren gaat door ze uit de blog te plukken en hier te plaatsen. Ik ga me niet verontschuldigen over de soms wanhopige en kwade berichten. Want dat is zoals ik het toen op de leeftijd en die leefwereld heb meegemaakt. Enorm veel tegenslagen, woede, frustraties en twijfel. Elke creatieveling zal ooit wel eens met iets van deze gevoelens in aanraking komen. Het is niet altijd rozengeur en manenschijn en juist daarom wil ik ze hier ook plaatsen.

No comments:

Post a Comment