Friday, 16 March 2012

Polish poster

Voor school hadden we een tijdje geleden een opdracht gekregen om een affiche te maken voor een film in de stijl van vroegere Poolse Sovjet affichekunst. Een geweldige opdracht was mijn eerste gedacht, het pure manuele aan die stijl spreekt me namelijk heel erg aan. Dat samen met de beeld en woordspelingen maakt het helemaal leuk. Maar mijn gedacht veranderde snel toen ik het zelf moest gaan maken.

For school we had an assignment a while ago. We had to make a poster for a movie. The poster had to be in the style of the polish Sovjetunion style of the old days. A great assignment i thougt. The manuale style of these posters really speak to me. And that with the images and wordgames, it would be total fun. But that idea changed quickly when i needed to make my own poster. 

 

 

Dit zijn wat voorbeelden wat die poolse posters kunnen inhouden. Beeldspelingen. Dubbele boodschappen, felle kleuren. En vooral manueel. Die beeldtaal had ik geen problemen mee. Het was het idee vinden voor mijn beeld dat veel moeilijker bleek te zijn.

These are some exampels of these polish posters. They play with images and double meanings. They have bright colours. En they are handmade. I didn't have any problem with that style. It was only very hard to find the idea for my own poster.Ik had gekozen voor de film Coco avant Chanel. Een film die toch wel op mijn lijst van favoriete films staat. En ik keek het keer op keer. Ik keek stukken en dacht constant... wat kan ik hiermee doen? Wat is de boodschap? Redelijk snel had ik een beeld met het hoedje in mijn hoofd en ik ging ermee naar de leerkrachten die het in principe meteen goed keurde maar me nog verder lieten nadenken. Maar met dat één sterk beeld kwam ik nergens meer zo ver. Dus op het allerlaatste moment werkte ik toch dat beeld uit. 

I had chosen for the movie Coco avant Chanel. A movie that is on my favourite list of movies. And i watched it again and again. Watched pieces and kept asking myself... what can i do with this. What is the message? Very fast i had an image with the little hat. I showed it to my teachers and they liked it but wanted me to think even further. But i couldn't anymore, not when i already had that strong image. So on the very last minute i started to make that image. 


En wanneer ik zeg de allerlaatste minuut dan meen ik dat ook echt. Op de morgen van de deadline heb ik de tekening nog uitgewerkt op mijn computer omdat er geen tijd meer was voor lino. Ik liet het op school printte en gaf het op de deadline af. Maar de eerste reactie die ik van de leraren kreeg was, vector? Waarom?! En ik beloofde meteen dat ik nog een Lino versie ging maken. 

And when i say very last minute i really do mean the very last minute. In the morning of the deadline i made it on my computer. Because there was no time for lino anymore. To bad. I had it printend at school and it was finished. Only the first thing my teachers said was, vectoren? Why!? And i promised that i still would make a lino version.


En dat is wat ik deed deze vrijdagavond. Ik starte met het snijden in de lino tot mijn vingers bloedde. Maar ik ben zeer tevreden met het resultaat. Hoewel ik nog steeds over de kleuren aan het twijfelen ben. Fel geel omwille van de levendigheid of roos voor het Chanelroos in de verf te zetten?

And that is what i did this fridayevening. I started cutting the lino till my fingers where bleeding. But i am really pleased with the result. But I am still doubting the colours. Some bright yellow for the brightness and life or the chanel pink?

No comments:

Post a Comment