Wednesday, 14 March 2012

A weddinginvitation

Een hele tijd geleden vroeg een vriend mij via msn dat hij me iets te zeggen had. Dat kon maar twee dingen betekenen. Zijn vriendin was zwanger of hij ging trouwen. Het was dus blijkbaar het tweede. En ik was blij voor hem. Ik was nog blijer toen hij me vroeg om zijn trouwkaartje te maken. 

A while back a friend told me he needed to say something to me. That could only mean 2 things. His girlfriend was pregnant or he was going to marry her. And apparently it was the second choice. I was happy for him and even happiger when he asked me to make his weddinginvitation. 


Na wat gesprekken wist hij wat hij wou. Hij wou een vintage trouwkaartje met zijn en haar gezicht. Op google was op een dag deze afbeelding te zien en dat was zijn voorbeeld. Een kader met hun eigen vintage trouwfoto. En dat helemaal vectorieel uitgewerkt.

After some conversations he knew what he wanted. He wanted a vintage weddingcard with his and hers face. On google there was one day this picture to see and that is what he wanted. A frame with a vintage weddingpicture. And this needed to be made on the computer in vector.


Dus begon ik te zoeken naar een vintage trouwkaartje en dit werd mijn en zijn keuze.
So i started to search for a nice vintage weddingcard and this became the choice of him and me.


Toen kon het illustrator werk beginnen. steeds tussen deadlines van school en andere opdrachten door. 
Then i could start working with illustrator. Always between deadlines from school and other assignments.


Eerst wou ik hem het werk waar ik aan bezig was niet laten zien (omdat als je dat doet, zal het toch nog niet goed genoeg zijn) maar uiteindelijk gaf ik toe omdat hij er elke dag naar vroeg.

First i didn't want to show him the work in progress (because if a person sees that it never will be good enough.) But i finally did because he was asking me about it every day.

 En toen kwam een stroom van veranderingen binnen.
And then there came a lot of arguments that i needed to change everything.


De achtergrond mocht niet zwart zijn (natuurlijk dacht ik, maar ik werk nu op zwart omdat dat makkelijker te zien is.) Zij moest een witte trouwjurk. Haar hoofd was nog niet goed genoeg. Hij had en scheve mond, zijn haar was te fluffy. De bloemen moesten een kleurtje krijgen, niet rood wat ik eerst deed, maar oranje. Dus, van toen af werkte ik aan het kaartje naar zijn opmerkingen. En ik veranderen elk klein detail dat hij me vroeg. Het nam enorm veel tijd en gaf veel frustraties. en toen begon de periode waar hij het ook aan zijn lief liet zien. Ze wou wat smaller zijn, ze wou ander haar, een ander hoofd. Dus deed ik dat allemaal.

The background couldn't be black (offcourse i thought. but i have it black now because it is easier to work on) She had to have a white weddingdress. Her head was not good enough. He had a crouked mouth, his hear was to fluffy, the flowers needed to have colour. Not red what i did first but orange. So from then on i needed to work with his remarks and changed every detail he asked me to do. I took a lot of time and frustration. And then he showed it his girlfriend. She wanted to be thinner, different hear, an other head. And so i did.


De kader en achtergrond werd ook toegevoegd.
The frame and background where added.En er kwam nog een textuur over in photoshop om het een oude foto gevoel te geven en de kleuren nog mooier met elkaar te binden. 

And i also added a texturen in photoshop to give it an old photofeeling and to bind the colours even more toghetter. Maar het enige commentaar dat bleef was dat de vrouw niet op haar leek. (hoewel ik de foto die ik had gekregen om het te maken perfect had overtrokken.) Dus mocht ik haar portret helemaal opnieuw doen. 

But the only comment that stayed was that the female didn't look like her (even when i used the photo that was given me perfectly) So i needed to make her portrait again. 

 

Nadat ik dat gedaan had waren ze eindelijk tevreden en kon ik beginnen met naar de drukker te gaan.
After doing that they were finnaly pleased with the result and i could start going to the printer.


Alleen gebeurde er iets heel raar met het saven van het bestand naar een pdf. Na lang zoeken en vragen aan de drukker wat er mis kon zijn bleek het een foutje in het bestand met het gebruik van de kleuren. Dat werd dus opgelost en er werd een proefdruk gevraagd.

Only somehting very strange happend with saving the file to pdf. After searching for a while and asking what could be wrong i found the mistake i made in the file. It had something to doe with using different kind of colours. So that problem was solved and i orderd a first testprint.Het kaartje was schitterend. Alleen was er een raar kleursverschil op het kaartje. Het zag er echt niet mooi uit. And ik vroeg aan de drukker hoe dit kwam. Het antwoord was iets over digitaal laten drukken en het papier dat op banden wordt aangebracht. Ik vroeg zelfs op school wat ermee te doen. Het antwoord dat ik van mijn leraar kreeg was, zoek een andere drukker. En dat deed ik dus, min of meer. Ik stuurde de opdrachtgever gewoon het afgewerkte drukklare bestand door en zei hem dat hij best bij een drukker kon gaan die bij hem in de buurt woonde. Mijn jobje was gedaan. (pas nadat ik het formaat van het kaartje had veranderd naar de enveloppen die ze uiteindelijk hadden gekozen)

The card was beautifull. Only there was a strange line of colour diffrence in the card. It really didn't look well and i started to ask how this could be. The answer from the printer was something about being printend digital and paper that needed to go over rolls. I thougt this was very strange. I even asked at school what to do about it. The answer the teacher gave me was, find an other printer. So i sort of did. I send the printfile to the friend and told him that he better needed to find a printer close to home. My job was done. (but only after i changed the size of the card to the envelops they finnally had chosen.)
No comments:

Post a Comment